Проект “Нещо повече за дрогата” – БМЧК – Хасково

Проект “Нещо повече за дрогата” – БМЧК – Хасково

През ноември БМЧК – Хасково започна работа по втория финансиран от фонда на БМЧК проект за област Хасково -„Нещо повече за дрогата” . Проведоха се партньорски срещи с РЗИ и Превантивно- информационния център по наркотични вещества, на които бе изготвена анкета, която доброволците на БМЧК да пуснат в училищата на областта. На 27 октомври се състоя и областния семинар по наркотични вещества. Лекторът беше Красимира Богданова, участниците бяха 23. С голям интерес, чрез интерактивни методи, работа по групи и представяне на мостри на отделните видове наркотици, преминаха 8 часовите семинарни занятия. Работата на доброволците бе отразена в местния печат, в бюлетина на БЧК и сайта на БМЧК. inf-kamp-2016-013 inf-kamp-2016-009