Обучение „Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец” за новите доброволци от БМЧК – Пловдив

Обучение „Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец” за новите доброволци от БМЧК – Пловдив

На 19-ти март 2017 г. се проведе едно традиционно за БМЧК обучение – „Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец”. Участие взеха 21 доброволци – някои от тях членове на организацията от не повече от седмица…Този факт изпълни семинара със свеж ентусиазъм и желание за поемане на напълно нови знания.
Доброволците бяха предизвикани да изиграят различни сцени от историята на Червенокръсткото движение, както и неговите принципи. Участниците споделяха своите страхове, очаквания и надежди за бъдещата си работа в организацията. Всички се отличиха като амбициозни и идейни младежи, готови да поемат по Червенокръстките дела.