Обучение на тема „Първа психологическа помощ и психосоциална подкрепа”- БМЧК – Пловдив

Обучение на тема „Първа психологическа помощ и психосоциална подкрепа”- БМЧК – Пловдив

На 26.02.2017 г. беше проведено обучение на тема ППхП и ПСП за доброволците от клубовете на БМЧК-Пловдив. То беше водено от Люба-Мария Петрова, която беше обучена на второ ниво по темата, по време на Зимната академия през декември 2016.
Доброволците бяха обучени на основни техники за оказване на ППхП в бедствени ситуации, както и докъде е тяхната роля на действие.
Но това, което най-добре определя обучението, е „емоционалното”. Доброволците успяха да почувстват темата през ролевите игри и казуси, в които бяха поставени. Знания, придобити за един ден, които ще бъдат полезни в множество житейски ситуации.