“Нещо повече за дрогата”, БМЧК – Хасково

“Нещо повече за дрогата”, БМЧК – Хасково

Приключи изпълнението на проект “Нещо повече за дрогата”. В семинарните занятия в Хасково и Свиленград бяха обучени общо 38 доброволци по превенция на наркомании. Изработихме и разпространихме анкета, чрез която обобщихме мнението на 576 ученици спрямо размера на употребата на наркотици. Обобщените резултати представихме на заключителна среща пред представители на медиите. Всички доброволци получихме сертификат и дребни сувенири при приключването на проекта.  inf-kamp-2016-014 zanyatie