Национално обучение на Младежките аварийни екипи

Национално обучение на Младежките аварийни екипи

В периода 28-30 април 2017 г. в НУЛЦ на БЧК – Лозен се проведе Национално обучение на Младежките аварийни екипи. През  трите дни командири и членове на младежките аварийни екипи от 20 области в страната се обучаваха как да правят оценка на нуждите на засегнатото население след бедствие, как най-добре да разположат и организират пункт за дистрибуция на хуманитарна помощ, какво включва процесът по възстановяване на семейни връзки. Като обучаващи се включиха г-н Васил Гурев и членове на Университетския аварийно-спасителен отряд, които показаха на доброволците как най-ефективно да работят с радиостанции, бусоли и въжета, като имаха възможността да изпробват придобитите знания с казуси и работа на открито.