Обучение за нови доброволци в гр. Царево

Написана от Диляна Димитрова

1115 нови доброволци станаха членове на БМЧК в гр.Царево, преминавайки обучение в Общи знания за Червенокръсткото движение. Те ще членуват в клуба на БМЧК-Царево, учреден преди повече от 4 години към СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Царево. Младежите научиха повече за възникването на Червенокръсткото движение в световен мащаб, запознаха се с биографията на неговия основател Анри Дюнан, с принципите и основните направления на дейност на организацията, с историята, мисията, статута и клубовете на БМЧК. В последната част от обучението доброволците работиха по групи, като имаха за задача да разработят идеи и планове за осъществяване на различни тематични акции, свързани с дейността на младежката организация.