Презентация на БЧК Ямбол

Написана от Диляна Димитрова

P1230009Представители от БЧК – Ямбол презентираха основните дейности на организацията - първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, здравна просвета, водноспасителна дейност, мениджмънт на бедствията пред ученици от 8 и 9 клас на Професионална Гимназия по Строителство и Геодезия „Кольо Фичето“ - Ямбол. Специално внимание беше отделено на дейността на Български  младежки Червен кръст, по-конкретно на фондонабирателните кампании, които младежите провеждат.  Дейността на БМЧК беше представена чрез интерактивен клип. Учениците от ПГСГ “Кольо Фичето“ дискутираха въпроси, породени от презентациите, с представителите на БЧК. Интерес бе проявен и към филма за здравословния начин на живот през погледа на съвременния човек, чрез който се подпомага развитието на здравната култура на учениците.