Oбщо отчетно събрание на клубовете на БМЧК Кърджали

Написана от BRCY

20181901 2На 19 януари 2018 година в залата на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали се проведе Годишното общо отчетно събрание на клубовете на БМЧК в област Кърджали. Гости на събранието бяха Ваня Енчева – зам. председател на ОбщС на БЧК - Джебел, Жана Чакърова – Шукерска – директор на Секретариата на ОС на БЧК, Петър Петров - експерт към дирекция БМЧK, Пепа Чолакова – експерт към ОС на БЧК и Катерина Дикмева – дългогодишен доброволец на ЧК и координатор на проектни дейности към сдружение „Омега“. На събранието в качеството си на делегат присъстваше и Елена Георгиева – член на Оперативно бюро на БМЧК.

Отчетът за дейността на клубовете в област Кърджали бе представен мултимедийно от областния координатор – Мирослава Пенева. В отчета бе акцентирано върху постигнатите високи резултати в направленията „Развитие на доброволчеството“ и „Социално помощна дейност“, реализираните пет проектни дейности в т.ч. и партньорски, положените над 3 600 часа доброволен труд, достигнатите по време на акции и обучения 4 670 бенефициенти, както и финансовия резултат от 10 540,19 лева, постъпили от благотворителни инициативи, фондонабирателни кампании и дарения.

Директорката на Секретариата - г-жа Жана Чакърова – Шукерска сподели, че постигнатите през 2017 година резултати от младите доброволци са  уникални, изказа огромна благодарност към всички клубове и персонално благодари на новоучредения клуб в Черноочене, който за краткото време от своето учредяване /м.ноември/ успя да реализира първата си благотворителна инициатив в навечерието на Коледните празници, както и на новоучредения клуб в Джебел за направения фурор в социално – помощната дейност и реализираните от тях над 24 инициативи в рамките на 11 месеца.

Делегатите приеха отчетния доклад и план за работа през 2018 година и се запознаха с предложенията за награждаване със званието „Млад отличник на ЧК“ на изявени доброволци на младежката организация по повод международния ден на ЧК/ЧП.

20181901 3