Oбщо отчетно събрание на клубовете на БМЧК Кърджали

Написана от BRCY

20181901 2На 19 януари 2018 година в залата на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали се проведе Годишното общо отчетно събрание на клубовете на БМЧК в област Кърджали. Гости на събранието бяха Ваня Енчева – зам. председател на ОбщС на БЧК - Джебел, Жана Чакърова – Шукерска – директор на Секретариата на ОС на БЧК, Петър Петров - експерт към дирекция БМЧK, Пепа Чолакова – експерт към ОС на БЧК и Катерина Дикмева – дългогодишен доброволец на ЧК и координатор на проектни дейности към сдружение „Омега“. На събранието в качеството си на делегат присъстваше и Елена Георгиева – член на Оперативно бюро на БМЧК.

Отчетът за дейността на клубовете в област Кърджали бе представен мултимедийно от областния координатор – Мирослава Пенева. В отчета бе акцентирано върху постигнатите високи резултати в направленията „Развитие на доброволчеството“ и „Социално помощна дейност“, реализираните пет проектни дейности в т.ч. и партньорски, положените над 3 600 часа доброволен труд, достигнатите по време на акции и обучения 4 670 бенефициенти, както и финансовия резултат от 10 540,19 лева, постъпили от благотворителни инициативи, фондонабирателни кампании и дарения.

Директорката на Секретариата - г-жа Жана Чакърова – Шукерска сподели, че постигнатите през 2017 година резултати от младите доброволци са  уникални, изказа огромна благодарност към всички клубове и персонално благодари на новоучредения клуб в Черноочене, който за краткото време от своето учредяване /м.ноември/ успя да реализира първата си благотворителна инициатив в навечерието на Коледните празници, както и на новоучредения клуб в Джебел за направения фурор в социално – помощната дейност и реализираните от тях над 24 инициативи в рамките на 11 месеца.

Делегатите приеха отчетния доклад и план за работа през 2018 година и се запознаха с предложенията за награждаване със званието „Млад отличник на ЧК“ на изявени доброволци на младежката организация по повод международния ден на ЧК/ЧП.

20181901 3

 

Общо събрание на клубовете на БМЧК - Ямбол

Написана от Диляна Димитрова

KARTI

На 12.01.2018 г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК - Ямбол в залата на БЧК - Ямбол. Гости на събранието бяха: г-н Стойчо Стойчев – зам. председател на НС на БЧК; Димитър Андонов – член на ОС на БЧК – Ямбол и делегат на събранието; Стели Джамбазова – член на Оперативното бюро на БМЧК и делегат на събранието; Диляна Димитрова – експерт "Социални дейности и комуникации" в Дирекция БМЧК; инж. Митко Филипов – Директор на ОС на БЧК – Ямбол; Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и медии. Отчетът на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио - визуален клип. Отчетът се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК - Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2018 г.

OSK

Въвеждащо обучение „Общи знания за Червения кръст“ в Сопот

Написана от Диляна Димитрова

20180321 114643На 21 март 2018 г. бе проведено традиционното за месец март обучение по „Общи знания за Червения кръст“ в гр. Сопот за новопостъпилите членове на клуб „Милосърдие“ към БМЧК. Обучението беше съвместно с доброволци на клуба на БМЧК – „Карлово“. Обучението премина изключително динамично с много игри и въпроси. Освен основните знания, които доброволците получиха, те бяха подробно инструктирани за провеждане на предстоящата Великденска фондонабирателна кампания. Съвместните обучения между доброволците от Карлово и Сопот като съседни градове, станаха традиционни. Това е чудесна практика за клубно сътрудничество.