60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

Написана от Диляна Димитрова

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Повече информация можете да намерите на този линк към официалната страница на Министерство на здравеопазването.

Министерство на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Написана от Диляна Димитрова

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Конкурсът започва на 20 февруари 2021 г. и ще продължи до 15 ноември 2021 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Повече информация можете да намерите тук:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvo-na-zdraveopazvaneto-obyavyava-xiii-iz/

30 проекта от цялата страна са наградени в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

Написана от BRCY

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват спортни прояви като състезания, турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

За повече информация, вижте тук:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/30-proekta-ot-cyalata-strana-sa-nagradeni-v-xii-iz/

21 проекта от цялата страна са наградени в Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна!“

Написана от BRCY

21 проекта на ученици и студенти от цялата страна са наградени в първото издание на Националния конкурс за плакат: „Да говорим открито за последствията от тютюна! (Speak Out. #TobaccoExposed)“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Регионалния офис на СЗО в България, Българския Червен Кръст, Националния център по обществено здраве и анализи, Регионалните здравни инспекции и неправителствени организации, работещи по превенцията на употребата на тютюневите изделия.

Повече информация можете да видите тук:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/21-proekta-ot-cyalata-strana-sa-nagradeni-v-nacion/?fbclid=IwAR0MLpX6Kl9QM7Kjq5y4MJIWTAUZXiR8ni7ZJG7C1i-aVFhLfltAsp32xcE

Конкурс на Министерство на здравеопазването

Написана от BRCY

Българският Червен кръст (БЧК) е партньор на Министерството на здравеопазването в организирането на конкурс за плакат на тема: „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на тютюневата зависимост.

Инициативата се организира по повод 31 май - Световния ден без тютюн, и е стъпка за постигане на поставената цел - да се положат усилия към реализиране на ефективни превантивни дейности, насочени към младите хора, и то предимно в интернет пространството, предвид обявената от СЗО пандемия от COVID-19.

Регламент на конкурса може да намерите тук.

Краен срок за изпращане на творбите: 30 август 2020 г.