Обучение на тема „Социално-помощна дейност”

Написана от BRCY

СПД Смолян 27

На 10 декември 2017 година доброволците Стефани Дичкова и Стефани Чаталбашева проведоха обучение по „Социално-помощна дейност”. Темата е свързана с работа с деца от уязвими групи и по нея бяха обучени 18 доброволци от клуба на БМЧК в гр. Смолян. Обучителната програма включваше: Детето и неговите периоди на развитие; Деца в риск и мерките за тяхната закрила; Социални услиги за деца в общността; Юридическа рамка и главни действащи лица и др. 

Две сесии бяха предвидени за практическа работа по отношение на поведението на доброволците при работа с деца, тяхната комуникация с тях, видовете игри, занимания и дейности, подходящи за различните групи и възрасти. В края на обучението доброволците дадоха своята обратна връзка, която показа висока оценка и готовност за работа по темата.