Обучение на тема „Международно хуманитарно право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Написана от Диляна Димитрова

DSC089044444На 24 март 2018 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ членовете на клуба по Международно хуманитарно право /МХП/ с помощта на Зам. Декана на Юридически факултет - Христо Паунов, проведоха обучение по МХП – първо ниво от обучителната система на БМЧК. В обучението се включиха, както студенти от специалност „Право“, така и членове от другите клубове на БМЧК. В обучението бяха разгледани основни теми, свързани с Червения кръст и нормите на МХП. Акцент беше направен върху връзката между хуманитарната организация и студентския клуб по МХП. В края на семинара бяха обсъдени предстоящи събития, свързани с дейността на клуба по МХП и всички присъстващи бяха поканени да се включат.