Информационна кампания „Различни и равни“

Написана от Диляна Димитрова

r3Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха информационна кампания по повод  Международния ден на борба срещу расовата дискриминация с мото „Различни и равни“. Гражданите споделиха своята позиция относно дискриминацията и написаха на табло асоциациите, които се пораждат, когато мислят по темата. Младежите раздаваха на гражданите цветни лентички във формата на гривни с надпис „Toleranсе Free zone!“ и разясняваха каква е целта на кампанията. Чрез маски на лицата си, доброволците на БМЧК изразиха своята толерантност към различните раси. Международният ден против всички форми на расова дискриминация е обявен през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН.