Национална среща на командирите на МАЕ

В периода 20.04-22.04.2018 г. на територията на НУЛЦ на БЧК – Лозен, се проведе ежегодната Национална среща на командирите на МАЕ. В срещата участваха и щатните специалисти, отговарящи за екипите в областите. През първия ден командирите бяха запознати с ролите и задачите на БЧК по време на кризи от Директора на Дирекция „Мениджмънт на бедствията“ към НС на БЧК – г-н Ясен Сливенски. Също така екипите имаха възможността да се  представят пред  другите участници по интересен начин  и да споделят добри практики с постер-презентации, видео и снимков материал. В част от сесиите бяха обсъдени и променени някои от организационните документи, касаещи младежките аварийни екипи. В съботния ден Университетският аварийно-спасителен отряд, заедно със своя ръководител – г-н Васил Гурев, проведоха практически занимания за работа с въжета, алпийски способи, ориентиране и радиокомуникации. Националната среща на командирите завърши със сесия за предстоящото IX Национално състезание на МАЕ и планиране на съвместни обучения и дейности до края на 2018 г.