Подготовка на екип за участие в състезание на ПБЗН

20180417 ПДП ПБЗН 2На 17.04.2018 година в залата на Областния съвет на БЧК – Кърджали се проведе обучение на шестокласници от СУ „П.Р.Славейков“, които се готвят за участие в Общинско състезание за реакция при бедствия, аварии и катастрофи. В рамките на няколко часа членовете на МАЕ – Мелиса Дурмуш и Бурчин Емин запознаха участниците с основните правила за оказване на първа долекарска помощ на пострадал и им предоставиха възможността практически да приложат наученото.