Обучение по Първа долекарска помощ за доброволци на БМЧК

sssssssssНа 2-ри и 3-ти април, в залата на ОблС на БЧК – Стара Загора, се проведе обучение по Първа долекарска помощ. Участваха 17 нови доброволци от 4-те клуба на БМЧК – Стара Загора. Обучител бе Ралица Бочукова, доброволец на БМЧК, сертифициран обучител по темата. По време на обучението младите червенокръстци научиха как да се справят  в различни ситуации - при силно кръвотечение, счупване на крайник и изгаряне; какви спешни мерки се предприемат в случай на безсъзнание, загуба на пулс и дишане.