Обучение „Първа долекарска помощ”

nonnkmlНа 12 февруари 2018 г., в сградата на  БЧК – Габрово се проведе специализирано обучение – първо ниво на тема „Първа долекарска помощ”. Четиридесет и трима доброволци на БМЧК – Габрово /от клубовете към ПМГ Акад. Иван Гюзелев, Национална Априловска гимназия, ПТГ „Д-р Никола Василиади”, СУ „В. Левски” – Севлиево и ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново/ се запознаха с въведение в първата помощ, специфични наранявания и състояния, животозастрашаващи инциденти, специфични състояния и травми на опорно-двигателната система. Обучители бяха Александър Иванов и Георги Тодоров. 

Първата долекарска помощ е една от приоритетните дейности в работата на БМЧК – Габрово. Наред с провежданите обучения доброволците се стараят  да популяризираме тази дейност с разнообразни публични мероприятия. Това е една от дейностите, която прави БМЧК различна от останалите младежки организации и е голяма мотивация за привличане на нови доброволци.