Обучение по Първа долекарска помощ за новите доброволци в Пловдив

20180128 170156

На 28.01.2018 г. се проведе обучение на тема "Първа долекарска помощ" ниво 1 от обучителната система на БМЧК. На обучението присъстваха 16 човека, за които темата беше една от първите, с които се сблъскват в организацията.

През цялото време на семинара, обучителите се грижеха доброволците да бъдат вдъхновени и да придобият необходимите знания с ентусиазъм. Обучители бяха - Мария Кацарова, получила 3-то ниво от обучителната система на БМЧК по време на Националното обучение "Зимна академия 2017 г." и Никола Дойчев - обучител по Първа долекарска помощ.

В голяма част от деня доброволците имаха възможност да тренират наученото, за да затвърдят своите знания под наблюдението на своите обучители.