Обучение „Първа долекарска помощ”

nonnkmlНа 12 февруари 2018 г., в сградата на  БЧК – Габрово се проведе специализирано обучение – първо ниво на тема „Първа долекарска помощ”. Четиридесет и трима доброволци на БМЧК – Габрово /от клубовете към ПМГ Акад. Иван Гюзелев, Национална Априловска гимназия, ПТГ „Д-р Никола Василиади”, СУ „В. Левски” – Севлиево и ПГИ „Рачо Стоянов” – Дряново/ се запознаха с въведение в първата помощ, специфични наранявания и състояния, животозастрашаващи инциденти, специфични състояния и травми на опорно-двигателната система. Обучители бяха Александър Иванов и Георги Тодоров. 

Първата долекарска помощ е една от приоритетните дейности в работата на БМЧК – Габрово. Наред с провежданите обучения доброволците се стараят  да популяризираме тази дейност с разнообразни публични мероприятия. Това е една от дейностите, която прави БМЧК различна от останалите младежки организации и е голяма мотивация за привличане на нови доброволци.

Обучение по „Първа помощ” на доброволци от гр.Мадан

20180209 142800

На 09.02.2018 година членовете на Младежки авариен екип Смолян - Доброелена Семова и Александра Лазарова, проведоха обучение на доброволци от клуба на Български младежки Червен Кръст в Средно училище  „Отец Паисий” гр. Мадан на тема „Първа долекарска помощ”. Младите червенокръстци се запознаха с изискванията към оказващия първа помощ, видове спешни състояния и начин на реакция, както и правилни действия при тежки и спешни състояния.20180209 142417

Обучение по Първа долекарска помощ за новите доброволци в Пловдив

20180128 170156

На 28.01.2018 г. се проведе обучение на тема "Първа долекарска помощ" ниво 1 от обучителната система на БМЧК. На обучението присъстваха 16 човека, за които темата беше една от първите, с които се сблъскват в организацията.

През цялото време на семинара, обучителите се грижеха доброволците да бъдат вдъхновени и да придобият необходимите знания с ентусиазъм. Обучители бяха - Мария Кацарова, получила 3-то ниво от обучителната система на БМЧК по време на Националното обучение "Зимна академия 2017 г." и Никола Дойчев - обучител по Първа долекарска помощ.

В голяма част от деня доброволците имаха възможност да тренират наученото, за да затвърдят своите знания под наблюдението на своите обучители. 

Обучение на доброволци по програма „Хелфи“

20180203 Хелфи обучение 1

На 03.02.2018 година в ОС на БЧК - Кърджали се проведе обучение на доброволци по програма "Хелфи". Програмата на БМЧК е предназначена за ученици от началното училище и включва 13 теми по първа помощ.

Водещите на обучителните модули - Мирослава Пенева и Боряна Костова запознаха участниците с наръчника, по който ще работят, с особеностите при работа с деца от 7 до 12 години и с методите за изработване на план /сценарий/ за представяне на отделните теми по първа помощ.

В рамките на обучението доброволците имаха възможността да участват в екипни задачи и да се запознаят с техниките на презентиране пред малки и големи.