Ателиета по психосоциална подкрепа

psp1Доброволците от БМЧК - Стралджа стартираха ателиета по психосоциална подкрепа в СУ „П. Яворов“ гр. Стралджа. Учениците имаха възможност да се запознаят с темите – Емоции, Стрес и Взаимоотношения. В зависимост от спецификата на материала доброволците представиха различни теми чрез активното участие на учениците в дискусии, казуси и ролеви игри. В края на всяко ателие се прави обобщение от доброволците на БМЧК, а участниците в него дават своята обратна връзка, чрез използване на различни интерактивни методи.

Представените теми са съобразени с възрастовите особености на участниците в ателиетата и са свързани с приятелските кръгове на младежите; себепредставянето им и мястото им сред другите хора; общуването с родителите; любовта и др.

До момента лекции по психосоциална подкрепа са проведени в ПМГ „Атанас Радев” гр. Ямбол. Доброволците на БМЧК имат ангажимент да проведат Ателиетата по психосоциална подкрепа в различни училища в гр. Ямбол до края на месец ноември 2018 г.

Обучение и демонстрация на МАЕ - Смолян

28832812 1055819621237301 51985886 nНа 07 март 2018 г. членовете на Младежкия доброволен екип към БМЧК - Смолян Доброелена Семова и Александра Лазарова, проведоха кратко обучение и демонстрация по оказване на първа помощ пред доброволци от Младежкия доброволен отряд към Регионална служба пожарна безопасност и защита на населението Смолян. По време на занятието младите червенокръстци показаха какво е необходимо да се прави в ситуации при силно кръвотечение, счупване на крайник и изгаряне, както и какви спешни мерки се предприемат в случай на безсъзнание, загуба на пулс и дишане. Също така бе показано каква лична безопасност е необходимо да се спазва от оказващия първа помощ и какво е важно да се прави за осигуряването на безопасност на пострадалия.

Обучителни лекции по оказване на Първа долекарска помощ на БМЧК Русе

DSC 0994

През месец април 2017 г., в рамките на една седмица доброволците на младежката Червенокръстка структура в Русе бяха поканени и взеха участие в проект на Министерство на отбраната за задълженията на гражданите за отбрана на страната. Координацията на събитието се осъществяваше между майор В. Петров – началник сектор „ВОКНА“  при Военно окръжие – Русе, Толга Мехмедов и Виктор Тотев – командир на Младежки Авариен екип, и Антоанета Ябанозова – щатен служител „Младежки дейности“  в БЧК – Русе. Ролята на доброволците на БМЧК беше да проведат обучителни лекции по оказване на Първа долекарска помощ на всички десетокласници от училищата в град Русе и  Русенска област.  

Това е едно от най-мащабните обучения, в които е участвала младежката структура на БЧК – Русе. 
Поради прекрасно изпълнената задача, младежите бяха поканени да участват в подобно обучение през месец април, 2018 г.

Обучение по Първа долекарска помощ

pdppВ залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа долекарска помощ за четиринадесет доброволци на БМЧК. Обучител бе Ивана Янева, доброволец обучен на национално ниво по темата. Обучението включваше теоретична и практична част. Обучителят представи спасителната верига при оказване на първа помощ; кръвотечение и кръвоспиране; рани; шок; счупвания и др. Доброволците се запознаха с различните видове превръзки в зависимост от нараняването и материалите, които се използват – цитопласт, лейкопласт, стерилна превръзка, триъгълна кърпа, бинт и превързочни пакети. Представена бе демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио -  пулмонална ресусцитация. Участниците в обучението имаха възможност да приложат наученото и се справиха успешно при демонстрацията върху учебния манекен. Участниците бяха запознати с последователността на действията и стъпките, когато има човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване и др.

Лятно училище по първа помощ за деца

1 1

В периода юли – август, 2017 г., съвместно с Детски отдел на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе, се проведе програма „Азбука на здравето“. Тя беше свързана с обучителни сесии по оказване на Първа долекарска помощ от деца на деца, както и Превенция на водния травматизъм. Обучители по програмата бяха Толга Мехмедов - заместник-командир на Младежки Авариен екип – Русе, Бояна Стефанова – лектор по програма „Хелфи“ и Виктор Тотев – Командир на МАЕ и воден спасител.

Темите бяха поднесени от обучителите по много интригуващ начин, чрез интересни истории, забавни игри и поучителни задачи. По темите бяха обучени няколко групи деца, с общ брой около150 деца. Най – важното, което научиха малчуганите, беше как да се предпазват от инцидентите, но ако стигнат до такъв да знаят как да се справят без притеснение.

Работата с Детския отдел на Русенската Регионална библиотека продължават и през 2018 г., като Български младежки Червен кръст е включен като партньор в летен проект на читалището.