“Умения за живот” (“Life skills”)

Написана от BRCY

life skillsПроведе се международното обучение за обучители на тема “Умения за живот” (“Life skills”) по проект “Социални иновации за нови и активни граждани”, по програма Еразъм +. В обучението участват представители на Датски младежки Червен кръст, Унгарски Червен Кръст, Румънски Червен Кръст и Български Червен Кръст. Обучението ще се проведе в рамките на шест дни и ще има за цел да запознае участниците с методология “Умения за живот”, както и да им даде практически умения за имплементирането ѝ в контекста на различните Национални дружества. #BRCY