"Младежите като агенти на поведенческа промяна"

Написана от BRCY

В периода 20 – 27 май 2018 г. Българският младежки Червен кръст бе домакин на международно обучение по програма „YABC – Младежите като агенти на поведенческа промяна“. Методологията YABC, разработена от Международната Федерация на ЧК/ЧП, предлага иновативни подходи и начини за работа с деца и младежи, свързани с толерантността, не-дискриминацията и промоцията на хуманитарните принципи и ценности.
В обучението, което се проведе в НУЛЦ на БЧК в с. Лозен, взеха участие доброволци, представители на Националните дружества на Червения кръст/Червения полумесец от: Италия, Швейцария, Русия, Турция, Албания, Финландия, Норвегия, Пакистан, Франция, Босна и Херцеговина и България. Обучението бе организирано по YABC методологията за учене чрез преживяване и участниците преминаха през множество обучителни сесии, ролеви игри и упражнения, които самите те трябваше да провеждат. Извън работните сесии, участниците имаха възможността да обменят опит, да създадат трайни връзки за сътрудничество и приятелство, както и да посетят забележителностите в град София.

YABCПоказать галерею