Среща по проект „Безопасни училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“

Написана от BRCY

Българският младежки Червен кръст беше домакин на работна среща по проект „Безопасни училища и детски градини: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“, финансират от по програма „Еразъм+“. Срещата се проведе на 6 и 7 ноември 2019 г. в град София и в нея взеха участие на представители на всички Национални дружества, участващи в проекта -Сръбски Червен кръст, Македонски Червен кръст, Австрийски младежки Червен кръст и Хърватски Червен кръст. Целта на срещата беше да се проследи напредъка по подготовката за изпълнение на проектните дейности, както и да се обсъдят предстоящите задачи на участващите Национални дружества, включващи изработването на он-лайнплатформи за училища и детски градини относно намаляването на риска от бедствия и училищната безопасност и провеждането на застъпнически кампании по места. 

IMG 0352 IMG 0362

IMG 0362

"Младежите като агенти на поведенческа промяна"

Написана от BRCY

В периода 20 – 27 май 2018 г. Българският младежки Червен кръст бе домакин на международно обучение по програма „YABC – Младежите като агенти на поведенческа промяна“. Методологията YABC, разработена от Международната Федерация на ЧК/ЧП, предлага иновативни подходи и начини за работа с деца и младежи, свързани с толерантността, не-дискриминацията и промоцията на хуманитарните принципи и ценности.
В обучението, което се проведе в НУЛЦ на БЧК в с. Лозен, взеха участие доброволци, представители на Националните дружества на Червения кръст/Червения полумесец от: Италия, Швейцария, Русия, Турция, Албания, Финландия, Норвегия, Пакистан, Франция, Босна и Херцеговина и България. Обучението бе организирано по YABC методологията за учене чрез преживяване и участниците преминаха през множество обучителни сесии, ролеви игри и упражнения, които самите те трябваше да провеждат. Извън работните сесии, участниците имаха възможността да обменят опит, да създадат трайни връзки за сътрудничество и приятелство, както и да посетят забележителностите в град София.

YABCПоказать галерею

Европейска младежка конференция в България

Написана от Диляна Димитрова

european youth

Българският младежки Червен кръст, чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.
Представители на Българския младежки Червен кръст често вземат участие в различни форуми на национално и международно ниво, стремейки се, в унисон с принципите на международното червенокръстко движение, да представят и да дават гласност на мненията и позициите на членовете и доброволците на организацията, както и на уязвимите млади хора, с които работим.
Наши представители взеха активно участие и в Европейската младежка конференция, която се проведе в периода 17-19.04.2018 г. в гр. София.
В продължение на работата, стартирала по време на Европейската младежка конференция в Талин, и на резултатите от проучвания сред близо 50 хиляди млади хора в Европа, участниците във форума изработиха 11 европейски младежки цели, които дават гласност на най-приоритетните за младите хора проблеми и предизвикателства. Целите са резултат от тридневната усилена съвместна работа на над 250 младежки делегати, представители на организации, институции и партньори. Много от младежките цели са в унисон с приоритетните области на дейност на нашата организация, особено що се отнася до качественото включване на младежи в риск, фокусът върху психичното здраве на младите хора и опазването на околната среда.
Освен чрез участието на свои представители в тематичните работни групи, Българския младежки Червен кръст беше представен и от Мария Христова - доброволец на организацията, която беше избрана за член на екипа от фасилитатори на конференцията – още едно признание за високото ниво на подготовката, уменията и качествата на доброволците на БМЧК.
В обобщение можем да посочим, че изработените по време на Европейската младежка конференция Младежки цели са изключително важен и качествен резултат от работата на участниците в конференцията и са полезен инструмент за изработване на бъдещи национални и европейски политики, както и за провеждане на конструктивен диалог между младите хора, организациите и институциите.

 

Представител на БЧК е избран за Председател на Европейския младежки координационен комитет

Написана от Диляна Димитрова

31497447 1713190852102392 3036996045293748224 n

В периода 27.04 – 29.04.2018 г. в Бишкек, Киргистан се проведе 23-та Европейска младежка среща на ЧК/ЧП. На тазгодишната среща бяха проведени избори за нови членове на Европейския младежки координационен комитет (ЕМКК), бе представен отчет за дейността и бяха приети промени в Общите условия, които регламентират работа на Комитета.

Най-голямото постижение на тази среща за Българския Червен Кръст бе, че за пръв път негов представител - Мария Христова, бе избран за Председател на Европейския младежки координационен комитет. В предходния мандат Мария Хритова бе член на ЕМКК и сега ще има възможност да продължи своята работа заедно с новоизбраните членове. Комитетът управлява Европейската младежка мрежа на ЧК/ЧП и е съставен от 7 доброволци от Националните дружества от Европа и Централна Азия.

Също така, в качеството ѝ на Председател на ЕМКК, Мария Хритова е вице-председателстващ на протичащата в момента 10-та Регионална европейска конференция в Алмати, Казахстан. Речта, която тя поднесе на откриването на Конференцията бе изключително вдъхновяваща и предизвика фурор в социалните мрежи, като много от участниците споделиха цитати от думите ѝ в своите профили.