#BRCYvlogs

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) по случай Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец представя първото издание от поредицата #BRCYvlogs.

Социални мрежи:

✦ Facebook: http://facebook.com/youthredcrossbg

✦ Instagram: http://instagram.com/youthredcrossbg

✦ Twitter: http://twitter.com/youthredcrossbg

#BRCYvlogs #1 - Червен кръст
#BRCYvlogs #1 - Червен кръст