Академия за доброволци 2019

„Академия за доброволци“ 2019 г. се проведе в СОК – Камчия в периода 02-09 септември 2019 г. Събитието се организира за четиринадесети пореден път и в него участваха над 100 участници от 27 Областни организации на БЧК.

Тази година Академията протече под мотото: „Предай нататък“ и имаше за цел да се поставят новите и съвременни предизвикателства пред работа на БМЧК и да се намерят начините да продължим да бъдем актуални и иновативни. 

Академията се проведе в два паралелни модула: Обучителен модул и Модул за новатори, в които участваха доброволци и щатни специалисти от 27 Областни организации на БЧК в България. В рамките на Обучителния модул доброволците работиха по следните теми: „Лидерство и младежко овластяване“ и „Умения за живот“. В модулите за новатори доброволците и щатните специалисти обсъдиха развитието, обновяването и преструктуриране на здравните теми, по които работи БМЧК с цел изработване на единна „Здравна програма на БМЧК“, а в модула по „Социално-помощна дейност“ изготвиха практически онлайн наръчник за работа с деца и младежи в рамките на БМЧК

Част от обучителния екип бяха и д-р Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, и г-жа Николета Габровска, изпълнителен директор на Фондация „Сингъл степ“.  Освен че се включиха в работата по групи, пред всички участници в Академията те изнесоха мотивационни речи, които вдъхновиха и още повече насърчиха всички присъстващи да продължат активната си работа в организацията.