Училище за хуманност 2.0

   На 8 май 2019 г. в Мултидисциплинарно пространство ДНК в Националния дворец на културата Българският младежки Червен кръст отбеляза Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец с провеждането на второто издание на „Училище за хуманност“. Събитието се проведе под надслов „Историите зад стереотипа. Предизвикателствата пред или добрите примери за хуманността днес“.

  Официалното начало на Училището бе поставено от акад. Христо Григоров, д-р х.к., председател на БЧК, а след това бе проведена панелна дискусия относно историите зад стереотипа с участници: негово превъзходителство г-н Сьорен Якобсен, извънреден и пълномощен посланик на Дания в България; г-н Огнян Златев – ръководител на представителството на Европейската комисия в България; д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска Асоциация за семейно планиране и сексуално здраве; г-н Панчо Карамански – домакин в тъмен ресторант „Тенебрис“; г-жа Лайла Пактиавал – социален работник към Бежанско-мигрантската служба на БЧК; г-жа Моника Писанкънева – представител на Фондация „Ресурсен център Билитис“, г-н Калин Гайтанджиев – психолог в 35-то СЕУ. 

Основен елемент на Училището за хуманност бе интерактивната изложба, съставена от аудио, видео и фотографските материали, разказващи историите зад стереотипа, изготвени от доброволците на Български младежки Червен кръст.

   На „Училище за хуманност“ присъстваха над 60 гости, включително и проф. Красимир Гигов – Генерален Директор на БЧК; д-р Славита Джамбазова – зам.-генерален директор на БЧК; г-жа Василка Каменова - зам.-генерален директор на БЧК; д-р Надежда Тодоровска - зам.-генерален директор на БЧК; д-р София Стоименова – Главен секретар на БЧК; г-ж Гинка Луджева – директор Дирекция ВОФ, експерти от Националния секретариат на БЧК, доброволци и партньори на БМЧК. 

   В духа на събитието, след провеждането на изложбата-дискусия на гостите беше предоставена възможност „да се поставят на мястото на другия“ чрез участието им в тактилен тур –трябваше да се придвижат до тъмен ресторант „Тенебрис“ със завързани очи, водени от незрящите домакини от ресторанта. В “Тенебрис“ под формата на коктейл-преживяване дискусията относно историите зад стереотипа бе продължена чрез представяне на идеята на тъмния ресторант от неговия основател – г- н Пламен Веселинов.

   Училището за хуманност се провежда във връзка с изпълнението на проект „Социални иновации с нови и активни граждани“ (SNAC), реализиран в партньорство с Датски Червен кръст, Унгарски Червен кръст и Румънски Червен кръст, по програма Еразъм +.