Обучение по „Първа помощ” на доброволци от гр.Мадан

Написана от Диляна Димитрова

20180209 142800

На 09.02.2018 година членовете на Младежки авариен екип Смолян - Доброелена Семова и Александра Лазарова, проведоха обучение на доброволци от клуба на Български младежки Червен Кръст в Средно училище  „Отец Паисий” гр. Мадан на тема „Първа долекарска помощ”. Младите червенокръстци се запознаха с изискванията към оказващия първа помощ, видове спешни състояния и начин на реакция, както и правилни действия при тежки и спешни състояния.20180209 142417