ПРОЕКТ: "Европейските младежки доброволци като активни граждани"

Написана от BRCY

erasmus dilyanaПроектът е  разработен в насока подобряване качеството и устойчивостта на социалната работа на млади доброволци с младежи от маргинализирани групи в Европа.

Проектът има  три основни цели:

 1. Проучване и развиване на нови методи за устойчива социална работа, базирана на най-добрите практики от различни неправителствени организации, изтъкнати специалисти в областта, местни власти и националните дружества на Международното движение на Червения кръст в Дания, Румъния, Унгария и България.
 2. Създаване на международна европейска мрежа за споделяне добри практикии иновативни методи чрез общодостъпна онлайн образователна платформа.
 3. Мотивиране и подпомагане на млади доброволци и работницив държавите – Дания, Румъния, Унгария и България, да се изградят и реализират като лидери в областта на социалните дейности, да бъдат носители на промяната и да бъдат активни граждани в местните си общности.

Целеви групи  на проекта:

 1. Активни млади доброволци в рамките на националните дружества на Червения кръст;
 2. Органи на публичната власт;
 3. Студенти и специалисти от различни академични дисциплини;
 4. Неправителствени организации;
 5. Младежи от маргинализирани групи, с фокус към проблемите на миграцията.

Основни дейности по проекта:

 1. Подготовка на материали и наръчници за общодостъпната онлайн образователна платформа;
 2. Разработване и пускане на тестови период за работа на платформата като ангажираща и мотивираща дигитална платформа;
 3. Пряка работа с младежите от маргинализирани групи, включваща обучение и информационни срещи.
 4. Организиране и провеждане на Национална Академия за младежки лидери с участие на млади хора от маргинализирани групи.

В дългосрочен  план проектът „Европейските младежки доброволци като активни граждани“  ще създаде стотици ангажирани и  мотивирани активни граждани в повече от 4 европейски държави, като ще достигне до над 2000 заинтересовани лица, благодарение на общодостъпна онлайн образователна платформа.