ПРОЕКТ: “Застъпничество за права на детето в детски социални заведения в България”

Написана от BRCY

Проектът стартира през 2003 г. под името “Превенция на насилието в детски социални заведения” (ДСЗ). Той се изпълнява за срок от 3 години и е финансиран от швейцарската фондация „Хирцел” и Швейцарския Червен кръст.

Проектът е вдъхновен от желанието на младите хора от БМЧК да помогнат на своите връстници от ДСЗ да научат правата си и успешно да предотвратяват случаи на конфликти и насилие.

 

Средството за това виждаме във въвеждането на традиционния за организацията модел за обучение на връстници от връстници по темите на човешките/детските права и превенция на насилието.

Екипите на БМЧК, заедно с техните връстници от детските социални заведения, създават групи за застъпничество, които се превръщат в място, където на децата се дава възможност сами да разрешават общи проблеми.

Проектът разкрива пред доброволците редица възможности, като най-съществената от тях е, че прилагайки систематичен подход при работата, те могат да повлияват за трайното подобряване на атмосферата в институциите. За целта доброволците на БМЧК преминават двумодулно обучение за спецификата на работата с деца от ДСЗ и права на детето.

През 2003-2004 г. проектът работи в пет области: Ловеч (ДОВДРЛГ “Параскева Нейкова”); Пловдив (ДОВДРЛГ “Люба Тенева” ); Монтана (ДОВДРЛГ – гр. Берковица); Смолян (СПИ “Максим Горки”- с. Стойките) и Габрово (ДОВДРЛГ – гр. Габрово).

Резултатите от тази първа фаза показаха, че създадените групи по застъпничество работят предимно за разрешаване на индивидуални конфликти, а доброволците играят роля при фасилитирането им. В резултат на създадената група за застъпничество в СПИ – с. Стойките атмосферата в интерната беше коренно променена. Децата от Габрово, Берковица и Ловеч научиха своите права и задължения и осъзнаха факта, че правото да не бъдеш насилван е част от комплекса права, които не бива да бъдат нарушавани, и че формата на детско самоуправление им дава възможност да поемат отговорности и да подобряват живота на малката им общност.

През 2004 г. започнаха работа и следващите 10 области: Плевен, Варна, София, Благоевград, Ямбол, Велико Търново, Бургас, Враца, Русе и Търговище.

В резултат на опита, натрупан през 2003-2004 г., проектът преосмисли концепцията си и сега доброволците на БМЧК от медииране на индивидуални конфликти имат възможност да помагат на връстниците си да решават общи проблеми.

Позитивирането на проекта и фокусирането му върху правата на детето наложи и промяна на заглавието му от “Превенция на насилието” в “Застъпничество за правата на децата”, което бе възприето от януари 2005 г.

Проектът еволюира не само по отношение на наименованието си, но и като концепция. Ако досега децата и доброволците осъществяваха традиционно разнородни дейности, то сега децата са готови да започнат сами да вземат решения.

През 2006 г. продължава работата по проекта в три от Областните съвети на БЧК – в Плевен, Търговище и Смолян. Искрено се надяваме проектът да има своето логическо развитие, защото добрите идеи и добрите дела трябва да намират продължение.