ПРОЕКТ: “Здраве в училище”

Написана от BRCY

Проектът „Здраве в училище” беше реализиран от Български младежки Червен кръст /БМЧК/ с финансовата подкрепа на Kraft Cares в периода 2007 – 2010  г.  Целевата група на проекта бяха деца от трети клас, а целта му беше да създаде устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред тях. В рамките на този проект беше разработена методология за преподаване – помагала за ученици, за учители, информационни материали за родители.

Проектът стартира в 10 области

и постепенно се разрасна до 19. Разширяването на проекта се дължи на обстоятелството, че през учебната 2009/2010 г. той беше обявен за „отворен” и всяка областна организация на БЧК можеше да заяви помагала и да насърчава работата по него в повече училища. Проектът получи широко одобрение от децата, учителите и родителите, поради което през 2009 г. се наложи отпечатването на значителен брой допълнителни помагала за ученици – 7 500.

Заниманията по проекта се разнообразяваха непрекъснато, като по места имаше редица случаи на проявена креативност от страна на учителите и учениците в онагледяването на информацията, предоставена в помагалата. Съзнавайки важната роля на семейството в изграждането на навици за здравословен начин на живот, БМЧК усилено работеше за активното включване на родителите в дейностите по проекта. Част от дейностите, инициирани от учениците по време на проекта, са провеждането на открити уроци с присъствието на родители, представители на РИО, гости и др., организиране на „плодови работилници” от децата от класовете, работещи по проекта, заедно с доброволци на БМЧК, провеждане на зелени училища по здравословното хранене и здравословен начин на живот и др.

В края си проектът се радваше на огромен интерес – през учебната 2009/2010 г. по него работиха над 7400 деца и над 380 учители. Той приключи в края на същата учебна година, но поради силния интерес, осъществяването му продължи в редица области и след изтичане на финансирането му.

Едно от съществените предимства на проекта беше възможността за осъществяване на контакт и сътрудничество с редица училища, които биха могли да бъдат партньори на организацията и за в бъдеще. Значителният принос на проекта към подобряването на здравния статус на децата и силния интерес, проявен от тях към темата за здравословно хранене, са причина за продължаването на дейностите и след приключването на проекта и повод за търсене на подкрепа за него и за в бъдеще.