ПРОЕКТ: “Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”

Написана от BRCY

През април 2007 г. Фондация „Вила Мараини”/Италиански Червен кръст беше инициатор за кандидатстването със съвместен проект по програма „Превенция на наркоманиите” на Европейската комисия, включващ Вила Мараини, като координираща организация и Български Червен кръст, Френски Червен кръст, Латвийски Червен кръст, Португалски Червен кръст като партниращи организации и Хърватски Червен кръст и Македонски Червен кръст като асоциирани партньори по проект „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”.

Проектът бе одобрен от Европейската комисия с период на осъществяване от 30 декември 2008 г. до 29 декември 2010 г.
Сред целите на проекта е превенцията на употребата на наркотични вещества, намаляването на здравните щети сред интравенозните наркомани и промотирането на заместваща терапия, както и създаването на мултидисциплинарна мрежа от Национални дружества, които да разширяват познанията и повишават чувствителността на обществото относно социалните и здравни проблеми предизвикани от употребата на наркотични вещества.
В момента успешно функционират т.нар. ‘дроп-ин’ центрове в градовете Русе и Кюстендил, в която една от основните дейности е обмена на игли и спринцовки (т.е. служителите на тези центрове раздават чисти игли и спринцовки, като наркозависимите връщат употребяваните такива). Основната цел е да се намали риска от разпространението на HIV/СПИН, Хепатит В и С и Сифилис.
Съвместно с тази дейност, екипът в центровете организира и осъществява психологични консултации за своите клиенти, придружава ги в различни институции за тестване на HIW/СПИН и Туберкулоза. В случаите, когато е необходимо, клиентите биват препращани към съответните институции за оказване на специализирана помощ (правна, здравна, социална и др.)
В периода 01 декември 2009 – 31 януари 2010 в Русе са осъществени 70 уникални контакта, а в Кюстендил те са 120 случая на хероин-зависими.