ПРОЕКТ: “Подготовка за защита на деца”

Написана от BRCY

Проектът “Подготовка за защита на деца” е финансиран от Европейската комисия и е изготвен изцяло съобразно нейните политики и препоръки, допълва политиката за подготовка на гражданите в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Той има за цел да развие успешното сътрудничество между поколенията в предаването на умения за справяне в риск. Целевата група са деца от 8 до 12 години, техните родители, баби и дядовци.

Координатор на проекта е Френски Червен кръст с партньори Белгийски Червен кръст, Български Червен кръст, Финландски Червен кръст, Университет „Париж Декарт”, Лаборатория за психология, свързана с околната среда, Френското министерство на вътрешните работи и Френското министерство на устойчивото развитие.

 

Настоящият проект няма за цел да разглежда конкретни рискове за децата (домашни, на улицата, в училище и др.), а по-скоро да ги научи как да реагират адекватно, когато са изправени въобще пред опасна ситуация, как да анализират положението и да намират точното решение, което ще им помогне да изградят индивидуални защитни механизми.

За да постигне целите си за по-добра подготовка на деца в ситуации на бедствия, проектът ще изследва подготовката на децата в държавите, в които ще се осъществява, както и ефекта от различни методи, използвани за предаване на нужните знания в тази област. Следващият етап ще бъде разработването на педагогически инструменти за подготовка при бедствия, които да насочат възрастните (родители, учители и др.) как да съдействат на децата за усвояване на нужните знания за защита. Педагогическите инструменти ще бъдат преведени и тествани в три от държавите, участващи в проекта (България, Франция и Белгия).

Известно е, че уменията за осъзнаване и вземане на решения при децата се изграждат при общуването им както с техни връстници, така и с по-възрастни хора. Ето защо приетият в проекта подход е насочен към разработването на оригинална програма, насочена не само към деца, а и към родители, учители и хора в напреднала възраст.