ПРОЕКТ: “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”

Написана от BRCY

От юни 2005 г. Българският младежки Червен кръст работи по проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”. Проектът, който се осъществява в партньорство с Coca Cola – България цели да се повиши нивото на грамотност и любознателност на децата от 8 до 11 г. В изпълнението на първата фаза на проекта, която продължи до декември 2005 г., участваха два Областни съвета на БЧК – в Смолян и София. Беше създаден извънкласен модел за развиване на уменията за четене и писане, помагалото „Книги на моето детство”,

„Пътеводител за родители”, „Кратко указание за учители” и „Пътеводител за доброволци”. Доброволците преминаха и специално обучение за работа с модела и комуникация с деца в начален курс на обучение. В рамките на първата фаза на проекта беше проведена и национална дарителска кампания под мотото “Книги на моето детство”, в която взеха участие 28-те областни организации. Бяха дарени над 22 000 детски книги, които се разпределиха според нуждите в училищни библиотеки, детски социални заведения, читалища и др. От април 2006 г. се предвижда стартирането на втората фаза на проекта, която е насочена към разширяването на обхвата на проекта. Предвижда се и втори етап на Националната дарителска кампания „Книги на моето детство”.