ПРОЕКТ: “Намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотични вещества в област Стара Загора”

Написана от BRCY

През април 2005 г. БЧК стартира проект, финансиран от Регионалната делегация на МФЧК/ЧП, който се изпълнява на територията на област Стара Загора, и има за цел да се достигне до лицата, които употребяват венозно наркотици. Дейностите, които екипът на БЧК изпълнява в този град са подобни на осъществяваните от екипите, които работят по Компонент 4 на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН в България” дейности,

а именно директна работа на терен с венозно употребяващи наркотици лица; консултиране и насочване за изследване и лечение; предоставяне на информационни материали; презервативи; лубриканти; обмен на еднократни игли и спринцовки; информиране на обществеността за идеологията на проекта. Екипът към БЧК се състои от трима, обучени работника на терен, и си сътрудничи с представители на местните власти и институции.