ПРОЕКТ: „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България”

Написана от BRCY

Проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България” стартира през 2003 г. с финансовата подкрепа на Министерството на Външните работи на Кралство Норвегия и Норвежкия Червен кръст. В рамките на първия му етап сътрудници на Телефоните на доверието към Българския Червен кръст в София, Русе, Пловдив и Ямбол бяха обучени да предоставят информация и консултации на потенциални мигранти и техните семейства за рисковете от попадане в трафик на хора. През 2005 г. приключи вторият етап и стартира третият етап на проекта. В периода август 2004 г. – август 2005 г. 13 областни организации реализираха разнообразни инициативи за мобилизиране на местните общности с цел превенция на трафика на хора сред децата и младите хора.

Съвместно с Мисията в България на Международна организация по миграция беше обявен национален конкурс за есе, стихотворение и рисунка на тема „Трафикът на хора – новото робство”, в който със свои произведения участваха повече от 200 деца и младежи от цялата страна. Авторите на най-добрите творби получиха награди от Българския Червен кръст, Международна организация по миграция и Министерство на труда и социалната политика по време на церемония, която се проведе на 24 юни 2005 г. Изготвено беше Ръководство за обучаващи по превенция на трафика на хора, което ще бъде преведено на английски език и изпратено до всички национални дружества на Червения кръст, участващи в Европейската мрежа за сътрудничество на Национални дружества на ЧК/ЧП в отговор на трафика на хора.