ПРОЕКТ: “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”

Написана от BRCY

От юни 2005 г. Българският младежки Червен кръст работи по проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”. Проектът, който се осъществява в партньорство с Coca Cola – България цели да се повиши нивото на грамотност и любознателност на децата от 8 до 11 г. В изпълнението на първата фаза на проекта, която продължи до декември 2005 г., участваха два Областни съвета на БЧК – в Смолян и София. Беше създаден извънкласен модел за развиване на уменията за четене и писане, помагалото „Книги на моето детство”,

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Подготовка за защита на деца”

Написана от BRCY

Проектът “Подготовка за защита на деца” е финансиран от Европейската комисия и е изготвен изцяло съобразно нейните политики и препоръки, допълва политиката за подготовка на гражданите в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Той има за цел да развие успешното сътрудничество между поколенията в предаването на умения за справяне в риск. Целевата група са деца от 8 до 12 години, техните родители, баби и дядовци.

Координатор на проекта е Френски Червен кръст с партньори Белгийски Червен кръст, Български Червен кръст, Финландски Червен кръст, Университет „Париж Декарт”, Лаборатория за психология, свързана с околната среда, Френското министерство на вътрешните работи и Френското министерство на устойчивото развитие.

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Здраве в училище”

Написана от BRCY

Проектът „Здраве в училище” беше реализиран от Български младежки Червен кръст /БМЧК/ с финансовата подкрепа на Kraft Cares в периода 2007 – 2010  г.  Целевата група на проекта бяха деца от трети клас, а целта му беше да създаде устойчиви знания и навици за здравословно хранене и активен начин на живот сред тях. В рамките на този проект беше разработена методология за преподаване – помагала за ученици, за учители, информационни материали за родители.

Проектът стартира в 10 области

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”

Написана от BRCY

През април 2007 г. Фондация „Вила Мараини”/Италиански Червен кръст беше инициатор за кандидатстването със съвместен проект по програма „Превенция на наркоманиите” на Европейската комисия, включващ Вила Мараини, като координираща организация и Български Червен кръст, Френски Червен кръст, Латвийски Червен кръст, Португалски Червен кръст като партниращи организации и Хърватски Червен кръст и Македонски Червен кръст като асоциирани партньори по проект „Подобряване на стратегиите за намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотици: червенокръстки подход в Европа”.

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Застъпничество за права на детето в детски социални заведения в България”

Написана от BRCY

Проектът стартира през 2003 г. под името “Превенция на насилието в детски социални заведения” (ДСЗ). Той се изпълнява за срок от 3 години и е финансиран от швейцарската фондация „Хирцел” и Швейцарския Червен кръст.

Проектът е вдъхновен от желанието на младите хора от БМЧК да помогнат на своите връстници от ДСЗ да научат правата си и успешно да предотвратяват случаи на конфликти и насилие.

Прочети още...