ПРОЕКТ: „Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“

Написана от BRCY

Програмата за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции се реализира с финансовата помощ на фондация „Велукс” и в партньорство с Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец, Зона Европа, в периода 1 декември 2010г. – 30 ноември 2014 г.

Проектът е разделен на две основни части. Първата се състои в откриване на консултативен център по приемна грижа, като основната цел е насърчаване и популяризиране на приемната грижа в България. Центърът ще работи с потенциални и настоящи приемни родители в партньорство с доброволците на организацията и институции и неправителствени организации, имащи отношение към приемната грижа. Основни дейности на центъра са проучването на нагласите на обществото по отношение на приемната грижа, провеждане на обучения за бъдещи приемни родители, лобиране пред държавата за промяна на законодателството за подкрепа на приемната грижа.

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Партньори за социална промяна”

Написана от BRCY

velux2Програма „ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА” „Партньори за социална промяна”, финансирана от Фондация “Велукс”, е програма на БМЧК, чиято основна цел е да подкрепи и да допринесе за преодоляване на предизвикателствата, пред които се изправят уязвимите деца в България. За да постигне това, програмата има много разнообразни дейности, допринасящи към тази цел, които са организирани в няколко направления:

Прочети още...

ПРОЕКТ: "Европейските младежки доброволци като активни граждани"

Написана от BRCY

erasmus dilyanaПроектът е  разработен в насока подобряване качеството и устойчивостта на социалната работа на млади доброволци с младежи от маргинализирани групи в Европа.

Проектът има  три основни цели:

  1. Проучване и развиване на нови методи за устойчива социална работа, базирана на най-добрите практики от различни неправителствени организации, изтъкнати специалисти в областта, местни власти и националните дружества на Международното движение на Червения кръст в Дания, Румъния, Унгария и България.
  2. Създаване на международна европейска мрежа за споделяне добри практикии иновативни методи чрез общодостъпна онлайн образователна платформа.
  3. Мотивиране и подпомагане на млади доброволци и работницив държавите – Дания, Румъния, Унгария и България, да се изградят и реализират като лидери в областта на социалните дейности, да бъдат носители на промяната и да бъдат активни граждани в местните си общности.
Прочети още...