ПРОЕКТ: “Положителни образи“

Написана от Super User

positive imagesПроектът „Положителни образи” в България е част от три годишен проект, координиран от Британския Червен кръст, който се осъществява основно във Великобритания, Австрия, Гърция и Дания. Българският младежки Червен кръст спечели малък грант и се включи в проекта, като осъществява мини-проект в рамките на 8 месеца (октомври 2010 – май 2011).

Цел:

Проектът е фокусиран върху тематиката за миграцията и проблемите на бежанците и да цели основно да насърчи положителните нагласи в младите хора към бежанците и мигрантите, като им даде възможност да разберат повече за тях, за узнаят повече за техните страни, за причините, които са ги довели в България, за проблемите им и за мястото им в нашето общество.

Ателиета:

Прочети още...

ПРОЕКТ: „Заздравяване на психосоциалните методи и практики за изграждане на устойчивост у жени, жертви на домашно насилие“

Написана от P. Petrov

Цел на проекта:

Да създаде методи и да заздрави реинтеграцията и устойчивостта на жени и техните деца, които са преживели домашно насилие, в рамките на техните местни общности в България, Унгария, Дания и Румъния.

Основни направления:

Направление 1: Създаване на методология и обучителен пакет по психосоциална подкрепа за с цел подпомагане на жени, засегнати от домашно насилие

Направление 2: Изграждане на капацитета на служители и доброволци, които да са в състояние да прилагат психосоциалната методология в рамките на провеждани обучения и чрез дейности в мрежа/ група и менторство

Направление 3: Покачване на устойчивостта на жените – жертви на насилие чрез пилотно прилагане на методологията

Направление 4: Покачване на осведомеността на местната власт и общността за потенциала на психосоциалните методи и нужди и за нуждите на жертвите на домашно насилие

Дейности:

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Намаляване на здравните щети сред интравенозно употребяващите наркотични вещества в област Стара Загора”

Написана от P. Petrov

През април 2005 г. БЧК стартира проект, финансиран от Регионалната делегация на МФЧК/ЧП, който се изпълнява на територията на област Стара Загора, и има за цел да се достигне до лицата, които употребяват венозно наркотици. Дейностите, които екипът на БЧК изпълнява в този град са подобни на осъществяваните от екипите, които работят по Компонент 4 на Програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН в България” дейности,

Прочети още...

ПРОЕКТ: „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България”

Написана от P. Petrov

Проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България” стартира през 2003 г. с финансовата подкрепа на Министерството на Външните работи на Кралство Норвегия и Норвежкия Червен кръст. В рамките на първия му етап сътрудници на Телефоните на доверието към Българския Червен кръст в София, Русе, Пловдив и Ямбол бяха обучени да предоставят информация и консултации на потенциални мигранти и техните семейства за рисковете от попадане в трафик на хора. През 2005 г. приключи вторият етап и стартира третият етап на проекта. В периода август 2004 г. – август 2005 г. 13 областни организации реализираха разнообразни инициативи за мобилизиране на местните общности с цел превенция на трафика на хора сред децата и младите хора.

Прочети още...

ПРОЕКТ: “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”

Написана от P. Petrov

От юни 2005 г. Българският младежки Червен кръст работи по проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища”. Проектът, който се осъществява в партньорство с Coca Cola – България цели да се повиши нивото на грамотност и любознателност на децата от 8 до 11 г. В изпълнението на първата фаза на проекта, която продължи до декември 2005 г., участваха два Областни съвета на БЧК – в Смолян и София. Беше създаден извънкласен модел за развиване на уменията за четене и писане, помагалото „Книги на моето детство”,

Прочети още...