ПРОЕКТ: „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“

Написана от BRCY

PrevuDuskaSSK 19 24G OKПоради климатичните промени в бъдеще могат да се очакват по-чести екстремни събития като наводнения, суши, студени вълни и топлинни вълни. Когато се случи бедствие, децата са сред най-уязвимите. Макар образователните институции да имат законови задължения да се подготвят за бедствия, намаляването на риска от бедствия и безопасността на училищата често не се изпълняват достатъчно добре. Освен това, лични и междуличностни умения („умения за живот“ или „меки умения“) на учениците трябва да се насърчават в ранна възраст.

Цели и задачи

•Подобряване на знанията и компетентността на децата в началните училища и в детските градини относно училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ, както и как да се справят със стресови ситуации
•Развитие на капацитета и повишаване на професионалното образование на учителите от началните училища и детските градини по отношение на намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ
•Повишаване на социалната и екологичната отговорност на образователните институции чрез застъпничество за включване и прилагане на училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и първа помощ в националните уредба
„Децата научиха как да реагират в трудни ситуации и как да помагат на други хора, именно това са важните житейски умения“ – Директор на училище от Австрия, работещо по проекта. 

Основни резултати и дейности

•Разработване на ресурсен каталог и унифициран пакет с материали, включващ съществуващи методики, дейности и игри по темите за намаляване на риска от бедствия, първа помощ, изменение на климата, училищна безопасност и психо-социална подкрепа.
•Създаване и изграждане на онлайн платформа за намаляване риска от бедствия и първа помощ за начални училища и детски градини - на базата на платформата Erste Hilfe Fit на Австрийския младежки Червен Чръст и материали на Сръбския Червен кръст.
•Разработване на онлайн обучение за намаляване на риска от бедствия.
•Обучение на 12 учители и 12 доброволци на Червения кръст като „посланици”, за да се подпомогне пилотирането на модули и дейности в поне от 2 до 5 основни училища и детски градини за всяка страна.
•Съставяне на европейски документ за застъпничество с общи ключови препоръки и версии за държавите с ключови препоръки.

Партньори
•Български Червен кръст
•Сръбски Червен кръст
•Македонски Червен кръст
•Австрийски младежки Червен кръст
•Хърватски Червен кръст

Водеща организация: Австрийски Червен кръст
Продължителност: 1 ноември 2018 – 31 октомври 2020
Сума: 175.448 €

„Проектът за по-безопасни училища и детски градини“ е съфинансиран от Европейския съюз.

Тази брошура отразява единствено мнението на автора и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, която тя съдържа.

Тук можете да свалите българската версия на ресурсния каталог.

dowl logo

up logo

Категория: