ПРОЕКТ: „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“

Написана от P. Petrov

up logo

Поради климатичните промени в бъдеще могат да се очакват по-чести екстремни събития като наводнения, суши, студени вълни и топлинни вълни. Когато се случи бедствие, децата са сред най-уязвимите. Макар образователните институции да имат законови задължения да се подготвят за бедствия, намаляването на риска от бедствия и безопасността на училищата често не се изпълняват достатъчно добре. Освен това, лични и междуличностни умения („умения за живот“ или „меки умения“) на учениците трябва да се насърчават в ранна възраст.

Цели и задачи

•Подобряване на знанията и компетентността на децата в началните училища и в детските градини относно училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ, както и как да се справят със стресови ситуации
•Развитие на капацитета и повишаване на професионалното образование на учителите от началните училища и детските градини по отношение на намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ
•Повишаване на социалната и екологичната отговорност на образователните институции чрез застъпничество за включване и прилагане на училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и първа помощ в националните уредба
„Децата научиха как да реагират в трудни ситуации и как да помагат на други хора, именно това са важните житейски умения“ – Директор на училище от Австрия, работещо по проекта. 

Прочети още...

ПРОЕКТ: "Социални иновации с нови и активни граждани"

Написана от Super User

erasmusПроектът е разработен като продължение на проект „Европейските младежки доброволци като активни граждани“ в насока превенция на радикализацията и промоция на демократични ценности, фундаментални права, междукултурно разбирателство и активно гражданство.

В светлината на идентифицираните социални предизвикателства, имаме  незабавна нужда от нови и иновативни подходи към интерактивен диалог между всички заинтересовани  и участващи страни. Поради това проектът възнамерява да създаде нови възможности за младите хора да се включат  както на местно, така и на международно ниво в диалог между заинтересованите страни. Всички инициативи ще бъдат разработени и оценени с цел да бъдат събрани възможно най-добрите практики.

Водеща организация: Датски Червен кръст

Партньори: Български Червен Кръст, Румънски Червен кръст, Унгарски Червен кръст, Датски младежки Червен кръст

Продължителност: 2 години

Прочети още...