ПРОЕКТ: "Социални иновации с нови и активни граждани"

Написана от Super User

erasmusПроектът е разработен като продължение на проект „Европейските младежки доброволци като активни граждани“ в насока превенция на радикализацията и промоция на демократични ценности, фундаментални права, междукултурно разбирателство и активно гражданство.

В светлината на идентифицираните социални предизвикателства, имаме  незабавна нужда от нови и иновативни подходи към интерактивен диалог между всички заинтересовани  и участващи страни. Поради това проектът възнамерява да създаде нови възможности за младите хора да се включат  както на местно, така и на международно ниво в диалог между заинтересованите страни. Всички инициативи ще бъдат разработени и оценени с цел да бъдат събрани възможно най-добрите практики.

Водеща организация: Датски Червен кръст

Партньори: Български Червен Кръст, Румънски Червен кръст, Унгарски Червен кръст, Датски младежки Червен кръст

Продължителност: 2 години

Прочети още...