ПРОЕКТ: „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“

Написана от BRCY

PrevuDuskaSSK 19 24G OKПоради климатичните промени в бъдеще могат да се очакват по-чести екстремни събития като наводнения, суши, студени вълни и топлинни вълни. Когато се случи бедствие, децата са сред най-уязвимите. Макар образователните институции да имат законови задължения да се подготвят за бедствия, намаляването на риска от бедствия и безопасността на училищата често не се изпълняват достатъчно добре. Освен това, лични и междуличностни умения („умения за живот“ или „меки умения“) на учениците трябва да се насърчават в ранна възраст.

Цели и задачи

•Подобряване на знанията и компетентността на децата в началните училища и в детските градини относно училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ, както и как да се справят със стресови ситуации
•Развитие на капацитета и повишаване на професионалното образование на учителите от началните училища и детските градини по отношение на намаляване на риска от бедствия и оказване на първа помощ
•Повишаване на социалната и екологичната отговорност на образователните институции чрез застъпничество за включване и прилагане на училищната безопасност, намаляване на риска от бедствия и първа помощ в националните уредба
„Децата научиха как да реагират в трудни ситуации и как да помагат на други хора, именно това са важните житейски умения“ – Директор на училище от Австрия, работещо по проекта. 

Прочети още...