Международен ден на първата помощ

Написана от BRCY

FA

Международният ден на първата помощ се отбелязва ежегодно през месец септември. За официален ден се счита втората събота на месеца, като много често посвещаваме цяла седмица на първата помощ. 

 

За почитането на умението да окажеш първа помощ, доброволците на БМЧК организират и провеждат:

  • обществени презентации по темата, целящи повишаване знанията и уменията на граждани за оказване на ПП;
  • демонстрации на оказване на първа долекарска помощ на пострадали /симулиране на реални действия/;
  • обучителни курсове за желаещите;
  • хепънинг;

 

Категория: