1-ви декември - Международен ден за борба с HIV/СПИН

Написана от BRCY

Всяка година Български младежки Червен кръст отбелязва Световния ден за борба в болестта СПИН и вирусът HIV.

За всички Вас, предоставяме следната информация:

Фондонабиране

Написана от Super User

fondonabirane2Една от най-разпознаваемите кампании на БМЧК е свързана със събирането на парични средства за деца в нераностойно положение, нисък социален статус, деца сираци и полусираци. Такъв тип кампании се организират и провеждат по повод празници като Великден, Цветница, Коледа или по инициатива на доброволците на БМЧК. Фондобабирателните кампании в БМЧК се осъществяват посредством публично обявяване на каузата, за която се събират средства. Български младежки Червен кръст не взима пари на ръка, а събира дарения в запечатани, прозрачни, дарителски кутии /касичка/.

Прочети още...

Международен ден на първата помощ

Написана от BRCY

FA

Международният ден на първата помощ се отбелязва ежегодно през месец септември. За официален ден се счита втората събота на месеца, като много често посвещаваме цяла седмица на първата помощ. 

 

За почитането на умението да окажеш първа помощ, доброволците на БМЧК организират и провеждат:

  • обществени презентации по темата, целящи повишаване знанията и уменията на граждани за оказване на ПП;
  • демонстрации на оказване на първа долекарска помощ на пострадали /симулиране на реални действия/;
  • обучителни курсове за желаещите;
  • хепънинг;