Национално събрание

Българският младежки Червен кръст се ръководи от Национално събрание на делегатите на организацията (НС), избрани от 28 – те областни структури. Националното събрание е върховният орган на БМЧК.

НС избира Председател на БМЧК, членове на Изпълнителния съвет на БМЧК и Съветник по съответстието, които ръководят и представляват организацията между сесиите на НС.

Ръководството и всички избираеми позиции са с двугодишен мандат.


Обща снимка

  Снимка на членовете на Изпълнителния съвет и Съветник по съотвествието, избрани от делегатите на Националното събрание на БМЧК през април 2019г.