Национален събор

Българският младежки Червен кръст се ръководи от Национален събор на делегатите на организацията (НС), избрани от 28 – те областни структури. Националният събор е върховният орган на БМЧК.

НС избира Председател на БМЧК и членове на Оперативното бюро на БМЧК, които ръководят и представляват организацията между сесиите на НС и членове на Комисия по съответствията. При първото заседание на Комисията по съответствията се избира председател.

НС избира и Представител на БМЧК в Националния съвет на БЧК, като по този начин младежката организация участва в процесите за взимане на решения и стратегическото целеполагане на Националното дружество.

Ръководството и всички избираеми позиции са с двугодишен мандат.


OB

  Снимка на членовете на Оперативното бюро и Комисията по съотвествието, избрани от делегатите на Националния събор на БМЧК през март 2017г.