Международна дейност

Младежката структура на Българският Червен кръст е неделима част от голямото семейство на Червения кръст и Червения полумесец, наречено Международно движение на ЧК/ЧП, обединено от стремежа да помага на хората в нужда, без да прави разлика между тях, заради техния пол, възраст, религия, политически убеждения и етническа принадлежност. Българският Червен кръст е неразделна част и равноправен член на Международното движение и винаги е допринасял за неговото единство и успешна хуманитарна дейност в духа на основните принципи и чувството за солидарност.

Международното сътрудничество на БЧК подпомага организацията за по-ефективно изпълнение на нейната мисия чрез привличане на добри практики и експертиза от чужбина; участие в инициативи на Движението на ЧК/ЧП по глобални, европейски и трансгранични проблеми; разработване и изпълнение на различни социални и здравни програми и проекти, финансирани от Национални дружества на ЧК/ЧП, мобилизиране на международна подкрепа в ситуациите на бедствия в България, както и привличане на дарения за нуждаещи се групи в страната.

БЧК, като член на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец работи целенасочено за разпространение на основните принципи и хуманитарните ценности на Червения кръст, подготовка и реагиране на организацията при бедствия, както и в сферата на оказване на здравни и социални грижи.

БЧК активно участва в официалните форуми на Международното Движение. Такава е Международната Конференция на ЧК/ЧП, в която наред с както представителите на Националните дружества, Международния комитет на ЧК, Международната федерация на ЧК/ЧП, участват и представители на правителствата. По-малки по мащаб форуми са Европейската конференция на ЧК/ЧП, Балканската конференция на ЧК/ЧП и др.

БМЧК поддържа имиджа си на съвременна, динамично развиваща се младежка организация, посредством участието си в редица значими събития от международен характер:

 • участие в работната група по пилотното въвеждане на Глобален наръчник за младежко лидерство на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец;
 • БМЧК беше домакин на Годишната среща на Европейската мрежа за психосоциална подкрепа на МФЧК/ЧП през 2015г.;
 • през м. януари 2016 г. БМЧК беше домакин на Втора балканска доброволческа среща, както и на Годишната среща на Европейския младежки координационен комитет;
 • През м. април 2016 г. БМЧК имаше възможността да организира среща-дискусия за доброоволци с г-н Елхадж Ас Си, Генерален секретар на МФЧК/ЧП в рамките на неговата официална визита в страната;
 • в рамките на ежегодно провеждания Национален летен лагер „Академия за доброволци“, БМЧК организира специализирана група за обучение по Младежко лидерство, в която вземат участие представители на други Национални дружества;
 • участие в поредица от срещи на високо равнище, а именно: Уставните срещи на Международното движение на ЧК и ЧП, Съветът на делегатите и Международната конференция на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец;
 • Едно от най-значимите събития е свързано с избора на Мария Христова дългогодишен член на БМЧК и Председател на БМЧК в периода 2015 – 2017г. за член на Европейския младежки координационен комитет;
 • представител на БМЧК традиционно участват в организираната от Датски Червен кръст „Академия за лидери“;
 • представители на БМЧК взеха участие и в организирания от Финландски Червен кръст Международен младежки лагер „Файър”;
 • Участие в ежегодния Международен летен лагер за обучение и приятелство в Лангенлойс, Австрия;
 • През м. юли 2016 г. двама доброволци на БМЧК взеха участие в Международен семинар по въпросите на социалното включване на хора от уязвими групи;
 • Участие в „Международен лагер за насърчаване на хуманността, лидерството и активното участие“, провел се в гр. Лвов, Украйна.