Базово обучение по Първа Психологична помощ

Базово обучение по Първа Психологична помощ

В периода 30 юни – 02 юли 2017 в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен се проведе базово обучение по Първа Психологична помощ (ППхП) при бедствия, аварии и катастрофи, в което взеха участие 20 представители на Областни съвети на БЧК. То е  част от двугодишната програма, с която се подготвят професионалисти – доброволци от всеки Областен Съвет на БЧК. Базовото обучение е първата от общо три последователни фази, с която се поставя теоретичната основа за последващите обучения, които са „Надграждащо обучение“ и „Кризисна интервенция за специализирани звена в системата на БЧК“.

Обучителната програма обхваща въведение в концепциите за Първа Психологична помощ на Международната Федерация на ЧК/ЧП и разглеждане на темите, свързани със стреса, травматичните кризи при бедствия, аварии и катастрофи, както и начините за комуникация и оказване на ППхП. Участниците също така имаха възможност да участват в практически упражнения и да решават казуси с цел придобиване на ключови умения и компетенции по темата. За целта на обучението и последващата им задачи, всеки един от обучените доброволци беше снабден със специализирана чанта за оказване на Първа Психологична помощ и Психосоциална подкрепа, съдържаща основните материали, нужни за работата им.