Работа с деца и младежи в институции

Работа с деца и младежи в институции

С финансовата подкрепа на редица червенокръстки и други благотворителни организации /Швейцарски Червен кръст, Фондация “Силви Вартан” и др./ БМЧК организира предоставянето на храни, дрехи и играчки на различни социални домове за деца и младежи. Един от важните аспекти на работата с деца от детски социални заведения е традиционното и системно посещение на доброволците от БМЧК – Русе, Габрово, Пазарджик и Добрич в социалните институции към съответните Секретариати на Областните Съвети на БЧК. Ограниченият брой на децата в тези институции дава възможност за ефективно общуване и изграждане на лични взаимоотношения между децата и доброволците, което благоприятства по-добрата социализация на децата и предоставя възможност на доброволците за натрупване на опит в работата с деца в неравностойно положение.