Фонд в подкрепа на деца и младежи със специфични потребности

Фонд в подкрепа на деца и младежи със специфични потребности

На своето последно редовно заседание през м. декември 2008 г. Националният съвет на Българския Червен кръст взе решение за учредяване на Обществен фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди” към Българския младежки Червен кръст и прие правилник за неговата дейност.

Чрез Фонда се създават допълнителни условия и възможности за по-широка социална интеграция на деца и младежи със специфични нужди чрез творческо и образователно развитие и ресурсна подкрепа. Фондът подпомага  деца и младежи със специфични нужди, живеещи в социално слаби семейства или в институции.

През 2009 г. в резултат на плодотворното споразумение между БЧК и Фабер Кастел беше осъществена обществена кампания за набиране на средства във фонда. В рамките на месец септември 2009 г. при закупуването на голяма част от продуктите на Фабер Кастел, пет процента от приходите бяха дарени във фонда, а БМЧК осъществи акции за популяризиране на тази кампания.

Събраните средства бяха разпределени за деца с изявени творчески способности под формата на стипендии за тяхното обучение по съответното изкуство.

Ако желаете да приведете пари, можете да го направите на сметката на фонда:

Български Червен кръст
бул. „Джеймс Баучер“ 76, София 1407, България
IBAN в BGN: BG13 UNCR 7000 1512142245
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Адрес: ул. „Калоян“ 3, София 1000, България

В полето “основание” напишете  електронната си поща, за да можем да се свържем с вас и да ви изпратим сертификат за дарение. Можете да изтеглите и вносна бележка, ако искате направо да внесете по банковата сметка на фонда. За връзка: E-mail – youth@redcross.bg или тел. 02/81 65 807

Как функционира фонда и как се кандидатства за средства от него

Фондът има правилник за функциониране, който осигурява проздачност на разпределението на постъпилите в него средства. Според правилника всички кандидатури се оценяват от специализирана комисия, включваща и експерти по съответното изкуство, в което детето или младежът имат желание да се развиват.

Средствата във фонда варират – понякога има възможност за отпускане на голям брой стипендии наведнъж, а понякога за известно време няма възможност за награждаване със стипендии. Когато във фонда има достатъчно средства се обявява набиране на кандидатури, след което те се оценяват от комисия и се прави селекция.

Ако имате желание да кандидатствате, можете да депозирате своята кандидатура, а когато има възможност за финансиране, тя ще бъде разгледана. Фондът подпомага кандидати, които:

  • са между 8 и 18 год.
  • са със специални нужди
  • полагат усилия и имат желание да се занимават професионално с дадено изкуство
  • са в трудно материално положение

Ако отговаряте на тези усливия, можете да кандидатствате за стипендия, която ще ви осигури възможност да посещавате курсове или частни уроци в продължение на един срок или една учебна година.

За повече информация и за кандидатстване:

Български Червен кръст Национален съвет,
Дирекция “БМЧК” бул. “Джеймс Баучер” 76 1407
София, България
тел. 02/81 65 807

Свържете се с нас и чрез електронна поща:

Оперативно бюро на БМЧК ob@redcross.bg
Дирекция БМЧК   youth@redcross.bg