Социална дейност

Социалната дейност е една от основите дейности на БМЧК. Тя се фокусира основно върху различни групи деца и младжи, които по различни прочини и начини са в уязвимо социално положение. Това включва деца с увреждания, деца в специализирани социални институции, дарителски кампаниии и друди дейности, целящи да подпомогнат децата и да намалят тяхната социална уязвимост.

 • Благотворителни кампании Програма  >>
 •  Програма “Партньори за социална промяна” >>
 • Кампания „Деца помагат на деца“ >>
 • Работа с деца и младежи в институции >>
 • Социални услуги за деца в общността >>
 • Международен ден за борба с глада >>
 • “Ще ви хареса ли моето творчество?” – Международен конкурс-изложба за деца с физически и умствени увреждания >>
 • Фонд в подкрепа на деца и младежи със специфични потребности >>
 • Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции >>
 • Проект „Подготовка за защита на деца“ (изминал) >>
 • Проект “Застъпничество за права на детето в детски социални заведения в България” (изминал) >>
 • Проект „Намаляване на риска от трафик на жени и деца от България” (изминал) >>
 • Проект “Поощряване на уменията за четене и писане на деца от българските училища” >>