Разпространение на Принципите и Международното хуманитарно право

В рамките на дейността по разпространение на фундаменталните принципи на Международното движение на  Червения кръст/ Червения полумесец, БМЧК осъществява основно две програми – ПХЦ и ВХП – както и различни проекти и кампании.

  • Промоция на хуманитарните ценности (ПХЦ)  >>
  • Въведение в хуманитарното право (ВХП) >>
  • Проект “Положителни образи” >>

 

_____________________________________________________________________________________

За контакти:

Петър Петров
Тел.: 02/ 8164 783,  E-mail: p.petrov@redcross.bg